Bosh menyu

 
ANDIJON DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTIGA
O`QISHGA MARHAMAT


Андижон Давлат Тиббиёт Институти

2022-2022 укув йили учун бакалавирият ва магистратура йуналишлари буйича
кундузги булимга талабалар кабулини

ЭЪЛОН КИЛАДИ

--- Бакалавирият йуналиши буйича:

 • Даволаш иши
 • Педиатрия иши
 • Касбий таълим (Тиббий педагогик иш)
 • Олий малакали хамширалик иши

  --- Магистратура йуналиши буйича:

 • Кардиология
 • Ички касалликлар
 • Жаррохлик
 • Акушерлик ва гинекология
 • Педиатрия
 • Болалар юкумли касаликлари
 • Нейрохирургия
 • Болалар жаррохлиги
 • Онкология
 • Кулок, томок ва бурун касаллаиклари
 • Дерматовенерология
 • Гематология


        Даволаш, педиатрия ва тиббий педагогика иши йуналиши буйича куйидаги имтихонлар топширилади.

  1. Биология - тест синови.
  2. Кимё - тест синови.
  3.Она-тили ва адабиёт - тест синови.

        Олий малакали хамшира йуналиши буйича куйидаги имтихонлар топширилади.

  1. Мутахассислик буйича - огзаки имтихон.
  2. Биология - тест синови.
  3. Она-тили ва адабиёт - тест синови.

        Магистратура йуналиши буйича куйидаги имтихонлар топширилади.

  1. Чет тили - тест синови.
  2. Давлат ва жамият курилиши назарияси ва амалиёти - тест синови.
  3. Мутахассислик буйича - тест синови.

           Хужжатлар бакалавриат ва магистратура йуналишлари буйича 20 июндан 20 июлгача, олий малакали хамширалик иши булимига эса 20 июндан 15 июлгача кабул килинади.

  Ректор номига ёзилган аризага куйидаги хужжатлар илова этилади.

  1. Бакалавриат йуналишлари абитуриентлари учун урта ёки урта махсус маълумот хакидаги хужжатнинг асл нусхаси, магистратура ва олий малакали хамширалик иши булими абитуриентлари учун мутахассислик маълумоти хакидаги хужжатнинг асл нусхаси.
  2. 3х4 улчамли 6 дона фотосурат.
  3. 086-У шаклдаги тиббий маълумотнома.
  4. Паспорт ва харбий хизматга муносабати хакидаги хужжат асл нусхаси.

           Институтга кабул килиш Давлат комиссияси томонидан тасдикланган "Узбекистон Республикаси Олий укув юртларининг биринчи курсларига 2022-2022 укув йилида талабаларни кабул килиш тартиб-коидалари тугрисида"ги Низом асосида амалга оширилади.

  Кушимча маълумотлар учун институт кабул комиссиясига 22-19-41, 37-83-09 телефони оркали мурожаат килиш мумкин.

  Манзилимиз:Андижон шахар, Ю. Отабеков кучаси, 1 уй.

  Abiturientlardan tushgan arizalar
  Abiturientlar uchun eslatma
  Magistaruraga kiruvchilar uchun
  Abiturientlar kabul rejasi
  Magistaruraga kabul rejasi

  sahifa yangilandi:  23.06.2022 y. •